Послуги
Головна  /  Послуги  / Акредитація

Акредитація

З метою створення належного рівня безпеки на території МВЦ під час підготовки і проведення виставок та інших заходів, дотримання правил з охорони праці, пожежної безпеки, норм промислової санітарії, вимог законодавства та збереження майна тощо вводиться обов’язкова АКРЕДИТАЦІЯ підприємств та фірм, що претендують на проведення робіт з монтажу-демонтажу виставкових стендів (забудова експозицій), виконання вантажно-розвантажувальних робіт і організаційно-технічного обслуговування під час проведення виставкових та інших заходів на території МВЦ.

Процедура АКРЕДИТАЦІЇ проводиться два рази на рік (грудень,червень) та має підтвердити наявність достатніх можливостей у фірми/підприємства для виконання таких робіт. Акредитація надає фірмі право на проведення робіт на території МВЦ на строк до 6 місяців (січень - червень, липень -грудень).

Акредитація надається при наявності повного переліку документів та сертифікатів, які підтверджують можливість виконання відповідних робіт, оформлених належним чином та поданих відповідно до вимог ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію на проведення робіт на території Міжнародного виставкового центру.

Отримання акредитації є обов’язковою умовою для допуску будь-якої фірми/підприємства до проведення робіт на території МВЦ, незалежно від їх виду та характеру обслуговування заходів. Підприємствам, що не пройшли акредитацію, виконання будь-яких видів робіт на території МВЦ заборонено.

 

Термін акредитації:

  • на липень-грудень поточного року — до 01 липня поточного року;
  • на січень-червень наступного року — до 31 грудня поточного року.

 

ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію на проведення робіт на території Міжнародного виставкового центру - переглянути текст

 

 

Список акредитованих підприємств
 
 
С П И С О К
акредитованих підприємств
на 1 півріччя 2024 року


 

 

 

1. ПП “StandPoint”
Броварський пр-т, 15, Київ, 02002
Tel: +38 (095) 201-1149;

E-mail: our.team@standpoint-expo.com Сайт: www.standpoint-expo.com

2. ТОВ «Сфера Експо Плюс»

3.ТОВ «Експо-Дизайн»
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ І ВИМОГ ДО ПІДПРИЄМСТВ

ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЇ НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ НА ТЕРИТОРІЇ МВЦ

(документи мають бути завірені печаткою підприємства)

 

1) копія витягу із статуту із зазначенням видів діяльності з монтажу, демонтажу (для суб'єктів господарювання, що акредитуються вперше);

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

3) копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4) копія свідоцтва платника податку;

5) довідка про досвід роботи у даній галузі, у тому числі на площах МВЦ, з обов'язковим зазначенням кількості років роботи у даному сегменті ринку, проведених заходах тощо;

6) дані про фактичне місце знаходження суб'єкта господарювання, телефон, факс, електронна пошта;

7) копія наказу про призначення відповідальних осіб за безпечне виконання робіт під час монтажу, демонтажу кожної виставки;

8) список працівників суб'єкта господарювання, які перебувають у трудових відносинах з ним та мають право брати участь у забудові та бути присутніми під час забудови. За додатковою вимогою комісії з акредитації ‒ копії наказів про прийняття їх на роботу;

9) Акт відповідності обладнання вимогам промислової санітарії та іншим нормативам (для суб'єктів господарювання, що працюють зі світлом, звуком, сценою);

10) акти випробовування драбин, стрем’янок, пересувних риштувань із зазначенням:

- власника (назва підприємства);

- реєстраційного (інвентарного) номера;

- дати наступного випробовування.

11) довідка про наявність атестації монтажного персоналу, який виконує роботи з підвищеною небезпекою, з наданням копій посвідчень працівників або копій протоколів про навчання та перевірку знань:

- електрики ‒ допуск до проведення електромонтажних робіт (група з електробезпеки не нижче ІІІ до 1000В);

- монтажники ‒ допуск до виконання висотних робіт;

- водії підйомно-транспортних засобів, стропальники ‒ посвідчення про щорічну атестацію;

- відповідальні особи за безпечне виконання робіт ‒ копію або витяг з наказу про їх призначення та копії протоколів чи посвідчень про проходження навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб по видах виконуваних робіт (1 раз на 3 роки);

12) протоколи перевірки ізоляції силової та освітлювальної електромережі кожного стенду під час кожної виставки;

13) при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобільними кранами, автомобільними кранами-маніпуляторами надаються:

копія дозволу територіального Управління Держпраці на право експлуатації підйомно-транспортних засобів;

паспорт (копія) паспорту підйомного механізму із зазначенням відповідальної особи за справний стан механізму, датою проходження наступного технічного огляду, реєстраційного номеру підйомного механізму;

вахтовий журнал підйомного механізму;

14) лист-підтвердження наявності сертифікатів (надається комісії у разі необхідності за вимогою) :

сертифікат компанії - виробника на всі частини обладнання;

сертифікати на випробування матеріалів на рівень горючості (рівень горючості на окремі матеріали);

сертифікати санітарно-гігієнічні на пластики, ДВП, ДСП тощо;

акти обробки горючих матеріалів вогнезахисними розчинами;

15) у разі забудови ексклюзивного стенду надається проект, затверджений печаткою та підписом організації, якою спроектовано стенд та гарантовано його конструктивну жорсткість;

16) інформація про наявність у персоналу суб'єкта господарювання бейджів з печаткою підприємства-забудовника;

17) рекомендації (від організаторів виставок).

 

Отримати більш детальну інформацію можна за тел.: +38 (044) 201-11-35; моб .: +38 (050) 403-66-97.

Контактна особа: Бацалай Вікторія Ігоревна

e-mail: accred@iec-expo.com.ua